N-三(羟甲基)甲基-2-氨基乙磺酸 TES Sigma[分] 10g

更新:2015/4/7 14:52:19点击:
  • 产品品牌:Sigma
  • 产品型号:10g
  • 产品描述:

    N-三(羟甲基)甲基-2-氨基乙磺酸 TES Sigma[分] 10g...

产品介绍

 产品名称:N-三(羟甲基)甲基-2-氨基乙磺酸(TES)

    
 品牌: Sigma[分]


 货号: T-1375


 规格:10g


 用途:生物缓冲剂


 别名:2-[(三(羟甲基)甲基)氨基]-1-乙磺酸/三羟甲基氨基甲烷乙磺酸


 分子式:C6H15NO6S


 分子量:229.25


 CAS#:7365-44-8


 外观:白色结晶性粉末


 特性:纯度(%):≥99(滴定)


 灰分(%):≤0.1


 溶解性:溶于水 熔点:225℃


 有效pH范围:6.8-8.2 S:22-24/25

 

 储存条件:室温

更多产品
羊疣龛鲟 «填?镱滹桉觇»